English
Tiếng Việt
 
pta-tech.vn
Biến tần C200
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Control Techniques Xuất xứ: Anh Quốc Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biến tần ATV610
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biến tần IP5A
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: LS Hàn Quốc Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biến tần ATV 310
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Tiêu chuẩn: IEC
Biến tần 303
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biền tần Nidec F600
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Control Techniques Xuất xứ: Anh Quốc Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Khởi động mềm MCD500
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Danfoss Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biến tần VLT2800
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Danfoss Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biến tần FC302
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Danfoss Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biến tần FC102
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Danfoss Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biến tần ATV71
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Biến tần ATV61
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
CONTACTOR LS MC-130
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LS MC-40A
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
CONTACTOR LS MC-65
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LC1D50AM7
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LC1F4004
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LC1F500M7
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LS 3P 6A
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Đang cập nhật Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LC1F
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LC1K
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Đang cập nhật Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LC1D
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Đang cập nhật Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Contactor LC1E
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
PLC S7-300, CPU 315-2DP
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: IEC
Bộ điều khiển LOGO 12/24 RCO
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Màn hình HMI cảm ứng KTP600
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
PLC S7-300, CPU 315-2PN/DP
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
PLC S7-1200, CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI, 4DO
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
PLC S7-300, CPU 314C-2PN/DP
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: IEC
Màn hình HMI cảm ứng (màu)
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Màn hình HMI cảm ứng KTP400
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Bộ lập trình LOGO 12/24 RCE
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Bộ lập trình LOGO 230RCO
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Cảm biến lưu lượng MAG 1100 /1100 F
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG MAG 6000 I/6000 I Exd
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG MAG 5000/6000
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Điều Khiển mức Omron 61F-G-AP
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
THIẾT BỊ ĐO ÁP LỰC Sitrans P Z
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Cảm Biến Áp Suất 7MF1564
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Siemens Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Cảm biến quang XUK5ANBNL10
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Cảm biến tiệm cận XS530B1PBL2
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Cảm biến siêu âm XX930A2A1230M12
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Cảm biến áp suất XMLG001D21
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Relay nhiệt dùng cho Contactor
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: IEC
Bảo vệ mất pha M4TR32
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Đang cập nhật Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Relay MY4N-AC220/240
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Timers RE9
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: IEC
RƠ LE TRUNG GIAN SCHNEIDER
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Đang cập nhật Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
RELAY BẢO VỆ MẤT PHA-THỨ TỰ PHA K8DS-PH1
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Relay bảo vệ mất pha K8AK
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Omron Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Acti 9- iC60H & iC60L
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Máy cắt không khí MasterPact NW
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Đang cập nhật Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Máy cắt không khí MasterPact NT
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Acti 9- C120N & C120H
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Acti 9- C60H DC
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Acti 9- iK60N &iC60N
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Shneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
MCB Easy9
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Schneider Electric Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
Máy cắt không khí EasyPact MVS
 
Lưu lượng: Đang cập nhật Hãng sản xuất: Đang cập nhật Xuất xứ: Đang cập nhật Tiêu chuẩn: Đang cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚC THÀNH AN
VPGD: Số 161-A4 Nguyễn Cảnh Dị, Khu Đô Thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Xưởng SX: KM số 11 Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3222.2422
Email: info@pta-tech.vn / sale@ptac-tech.vn
Website: pta-tech.vn

Facebook
Twitter
Google+
Youtube
版权属于 Phuc Thanh An Technology Joint Stock Company 
Online:7
Tổng truy cập:207716